Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Boring [norsk]    Drilling [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Sideboring [norsk]    Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Skråboring [norsk]    Boring av brønn der brønnbanen ikke er planlagt boret vertikalt.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
boring til havs [norsk]    offshore drilling [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen