Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bornean Whistler [engelsk]    Borneoplystrer [norsk]   Pachycephala hypoxantha E [latin]   Opptil 10 ind Kinabalu Park 5.-9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no