Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bortfalle [norsk]    discontinue [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
bortfall av tillatelse [norsk]    lapse of permission [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet