Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bortribromid [norsk]    BORANE, TRIBROMO- [engelsk]   molekylformel: BBr3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap