Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
OBOS [norsk]    Social Democrats' housing system
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
boster [spansk]    ('Bostel'): En sjef for en organisasjon. En som kan gi deg back-up. Bustel kan også brukes om pitbull hunder.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Phobos [gresk]    skrekk, frykt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bosnisk [norsk]    Bosnian [engelsk]   bos – bs [ISO-koder]   språk i Bosnia, jf. bosnisk-kroatisk-serbisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bos, bovis [latin]    okse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
boskabahta [kåfjordsamisk]    kuklegg [norsk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bostohallat [kåfjordsamisk]    få utslett [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Bosnia-Hercegovina [norsk]    Bosnia and Herzegovina [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bosnia-Hercegovina [norsk]    Bosnia-Herzegovina [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bosettingstillatelse [norsk]    Tillatelse som gir utenlandsk statsborger rett til varig opphold og rett..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Bostrychia hagedash [latin]    Hadadaibis [norsk]   Hadada Ibis [engelsk]   Very common and seen on all days througout the trip except 26/11 (Kakamega Forest) and 3/12 (Sabaki River and Mida Creek). 10 birds in Nairobi 16/11, 15 at Lake Naivasha 19/11 and 10 at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 27/11 made up our highest daily totals.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bosettingstillatelse [norsk]    tillatelse som kan gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelsen gir rett til varig opphold og generell adgang til å ta arbeid i Norge. En bosettingstillatelse faller som hovedregel bort ved opphold i utlandet i mer enn to år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Bos mutus (grunniens) [latin]    Jak [norsk]   Yak [engelsk]   Kun domestiserte dyr i Qinghai og deler av Sichuan og Gansu.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bosetting i kommunene [norsk]    Bosetting er en betegnelse på det som skjer når en asylsøker som er innvilget oppholdstillatelse i Norge (enten som flyktning, av beskyttelsesgrunner eller av humanitære grunner)og flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i en kommune. Overføringsflyktninger kommer direkte til Norge og bosettes normalt i en kommune uten å være innom statlige mottak først. Personer som trenger offentlig hjelp må bosette seg i den kommunen som UDI og bosettingskommunen blir enige om med mindre de klarer seg uten støtte fra det offentlige. De som bosettes etter avtale mellom UDI og kommunen, har etter retningslinjer fastsatt i introduksjonsloven, rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogram i bosettingskommunen.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Boselaphus tragocamelus [latin]    Nilgauantilope [norsk]   Nilgai [engelsk]   Minst fem ind. nesten daglig i Keoladeo; maks. dagsantall 10+ 21.2. Etter dette ikke sett før vi ankom Sultanpur 4.3. hvor det oppholdt det seg en flokk på nærmere 30 dyr.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bosnisk-kroatisk-serbisk [norsk]    språket i staten Bosnia-Hercegovina bosniere i Norge kan sjøl velge om de vil kalle språket sitt bosnisk eller kroatisk eller serbisk
Liste over navn på språk © Språkrådet