Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Boselaphus tragocamelus [latin]    Nilgauantilope [norsk]   Nilgai [engelsk]   Minst fem ind. nesten daglig i Keoladeo; maks. dagsantall 10+ 21.2. Etter dette ikke sett før vi ankom Sultanpur 4.3. hvor det oppholdt det seg en flokk på nærmere 30 dyr.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no