Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bosnian [engelsk]    (demonym, tellelig) bosnier (språk, utellelig) bosnisk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bosnian [engelsk]    bosnisk [norsk]   bos – bs [ISO-koder]   språk i Bosnia, jf. bosnisk-kroatisk-serbisk
Liste over navn på språk © Språkrådet