Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
botn [norsk]    cirque [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Botn [norsk]    Oftest halvsirkelformete dalender der sidene er svært bratte. Botnene er dannet ved erosjon av lokalbreer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Botnbre [norsk]    Lokalbre som ligger i en botn.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
botnehisvuohta [samisk]    bunnløshet [norsk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
botnit, šlunttar [kåfjordsamisk]    flatfisk  [norsk]   (pl.: botnihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botnfelt på grene [norsk]    vuođđu, bállu f.eks. vilgesbállu [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botn el. bunn / bonn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad