Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bovina Sancta! [latin]    Holy cow! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom