Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brøk [norsk]    Fraction [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
brøk(en) [norsk]    fraction [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
brøkstrek [norsk]    fraction bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skrå brøk [norsk]    skewed fraction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lineær brøk [norsk]    linear fraction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stablet brøk [norsk]    stacked fraction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brøkdelsrigg [norsk]    7/8-riggen. Brukes spesielt til regatta. Skal kunne bøyes og trimmes for forskjellige vindstyrker.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
brøk/rasjonalt tall [norsk]    rational number [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
brøk uten brøkstrek [norsk]    no-bar fraction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft