Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brachyterapy [norsk]    Innsetting av en liten radioaktiv stav i eller nær en svulst
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer