Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bradypterus baboecala [latin]    Bantusanger [norsk]   Little Rush Warbler [engelsk]   Appeared to be quite common in Saiwa Swamp NP, as we saw a few birds here and several were heard singing. We logged a total of 10 birds here 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no