Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Brannmur [norsk]    (Eng.: firewall) System som forhindrer uautorisert tilgang til eller fra et nettverk eller en maskin. Brukes ofte mellom lokale nettverk som er tilknyttet Internett, for å hindre at uvedkommende utenfra skal kunne komme inn på det lokale nettverket. Alle meldinger som kommer utenfra eller innenfra må passere gjennom brannmuren som kontrollerer meldingene og blokkerer det som ikke tilfredsstiller det aktuelle sikkerhetsnivået.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brannmur [norsk]    firewall [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brannmur [norsk]    firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
enkel brannmur [norsk]    Basic Firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows-brannmur [norsk]    Windows Firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brannmur for Internett-tilkobling [norsk]    Internet Connection Firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft