Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Brasil [siden finnes ikke]    land i Sør-Amerika
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Brasil [galisisk]    Brasil
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Brasil [portugisisk]    Brasil
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Brasil [norsk]    Brazil [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Brasiland [norsk]    Brazilian Teal [engelsk]   Amazonetta brasiliensis [latin]   5+ Ibera 29.11., 2-3 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brasiltinamu [norsk]    Brazilian Tinamou [engelsk]   Crypturellus strigulosus [latin]   1H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brasiltyrann [norsk]    Short-crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus ferox [latin]   3 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.-9.9., 1 Amazonia Lodge 17.-18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brasiltyrann [norsk]    Short-crested Flycatcher [engelsk]   Myiarchus ferox [latin]   1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brasilløvtyrann [norsk]    Planalto Tyrannulet [engelsk]   Phyllomyias fasciatus [latin]   2 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forbundsrepublikken Brasil [norsk]    Federative Republic of Brazil [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft