Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Break-even [engelsk]    Nullpunktomsetning [norsk]   Det omsetningsnivå der fortjenesten er null. Må ikke forveksles med skjæringspunktet, som angir det punktet der kontantstrømmen blir positiv (kontantstrømmessig break-even).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge