Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Breelvdelta [norsk]    Delta bygd opp av breelvmateriale. Deltaene er ofte bygd opp til marin grense.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse