Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brekke vakten [norsk]    Skifte fra sjøvakt (trevaktsystem) til lysvakt, vanlig 8 timers dag under landligge.
Maritim ordliste © MaritimStart