Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Breton [engelsk]    (demonym) bretagner, bretoner
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Breton [fransk]    (demonym) bretagner, bretoner
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Breton [engelsk]    bretonsk [norsk]   bre – br [ISO-koder]   keltisk språk i Bretagne
Liste over navn på språk © Språkrådet