Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Brett [engelsk]    Engelsk guttenavn.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Brett [tysk]    brett (plate)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brett [norsk]    fold [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Brett [norsk]    Board [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
Sklibrett [norsk]    Board to slide on
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
snøbrett [avløserord]    snowboard [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
rullebrett [avløserord]    skateboard [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
brettseiling [avløserord]    windsurfing [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
skjærebrett [norsk]    Personal trimmer [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Brett ut-knapp [norsk]    unfold button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brett, pillebrett [norsk]    blister card [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
brett; (brev)kurv; flat skuff [norsk]    tray [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nettfjøl, infofjøl, nettbrett [avløserord]    web pad [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet