Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brevis esse latoro obscurus fio [latin]    When I try to be brief, I speak gobbledegook [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom