Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brilletukan [norsk]    Yellow-eared Toucanet [engelsk]   Selenidera spectabilis [latin]   2 La Selva 1/3 (første funn i La Selva på ca. 10 år!)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no