Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brillevipe [norsk]    Red-wattled Lapwing [engelsk]   Vanellus indicus [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brillevipe [norsk]    Red-wattled Lapwing [engelsk]   Vanellus indicus [latin]   Brillevipa er svært tallrik og utbredt i denne delen av India, og den ble loggført samtlige av dagene på turen, bortsett fra 28.2. (Naini Tal). Det ble ikke gjort forsøk på å telle eller estimere arten alle dager, men høyeste logg-førte dagssum var 250 ind. 22.2. (Bund Baretha; de fleste av disse ble sett på veien til eller fra). Relativt fåtallig i Corbett/Ramnagar-området og i høyereliggende strøk.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no