Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brometen [norsk]    ETHENE, BROMO- [engelsk]    Vinylbromid [synonym]   molekylformel: C2H3Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap