Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bromfos-etyl [synonym]    O-(4-Brom-2,5-diklorfenyl)-O,O-dietylfosfortioat [norsk]   molekylformel: C10H11BrCl2O3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap