Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brosme brosme [latin]    Brosme  [norsk]   Cusk [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Brosme brosme [latin]    Brosme [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag