Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brottbergkall [norsk]    Peruvian Seaside Cinclodes / Surf Cinclodes [engelsk]   Cinclodes taczanowskii E [latin]   1 Islas Palomino 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no