Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brown Accentor [engelsk]    Hvitbrynjernspurv [norsk]   Prunella fulvescens [latin]   Xining Beishan, Koko Nor, str Madoi-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no