Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brown Babbler [engelsk]    Savanneskriketrost [norsk]   Turdoides plebejus [latin]   Common at Lake Baringo where seen daily: 5 birds 21/11, 20 22/11 and 8 the last morning 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no