Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brown Hawk Owl [engelsk]    Orientfalkeugle [norsk]   Ninox scutulata [latin]   En av de største overraskelsene i Corbett var forekomsten av falkeugle. Vi avspilte lyd i Dhikala om kvelden 26.2. og fikk en nærmest umiddelbar respons. Vi kunne høre tre forskjellige spillende individer samtidig. Desto mer overraskende siden arten ikke er nevnt i noen av de tur-rapportene vi undersøkte før avreise til India.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no