Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brown Rat [engelsk]    Brunrotte [norsk]   Rattus norvegicus [latin]   10+ Eco Amazonia 3. og 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no