Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brown-crowned Tchagra [engelsk]    Brunkronesjagra [norsk]   Tchagra australis [latin]   A few scattered sightings, all of singles: Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, Saiwa Swamp NP 24/11 and Kakamega Forest 26/11 and 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no