Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Bruker-ID [norsk]    Se brukeridentitet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bruker-ID [norsk]    user ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruker-ID [norsk]    user identifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
brukeridentitet, bruker-ID [norsk]    user id [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no