Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brukerdata [norsk]    Informasjon knyttet til en bruker. Kan være filer/dokumenter som tilhører brukeren, men også informasjon knyttet til brukerkontoen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC