Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brukerinformasjon [norsk]    Informasjon som lagres om en bruker (for eksempel vedkommendes identitet og passord på en tjeneste).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC