Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brukerkonto [norsk]    En del av et IKT-system som tilhører en bruker. Har ofte knyttet til seg et lagringsområde, e-postadresse og lignende.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brukerkonto [norsk]    user account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
brukerkontokontroll [norsk]    User Account Control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft