Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brunbukmeiskryper [norsk]    Plain Xenops  [engelsk]   Xenops minutus [latin]   3 Carara 24/2, 2 ss 25/2, 1 La Selva 1/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbukmeiskryper [norsk]    Plain Xenops [engelsk]   Xenops minutus [latin]   1 Eco Amazonia 3.-4.9., 1 TRC 8.9., 2 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no