Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brundespot [norsk]    Thrush-like Schiffornis [engelsk]   Schiffornis turdinus [latin]   1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brundespot [norsk]    Thrush-like Schiffornis / Thrush-like Manakin [engelsk]   Schiffornis turdinus [latin]   2H Mirador, Pantiacolla 21.9. (Sterkt avvikende sang og fjærdrakt fra andre populasjoner av brundespot  har ført til spekulasjoner om at fugler i dette området faktisk tilhører en foreløpig ubeskrevet art!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no