Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunfiskeugle [norsk]    Brown Fish Owl [engelsk]   Ketupa zeylonensis [latin]   Ett ind. i Corbett 26. og 27.2. Dette var en fugl med fast tilhold i et bestemt tre som våre guider kjente til. Den gikk mao greit å finne, og lot seg gladelig avfotografere. En stor ugle som fløy over oss i mørket ved Ramganga Resort, Jhamaria 27.2. var sannsynligvis en Ketupa.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no