Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   Fåtallig men regelmessig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfluesnapper [norsk]    Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Muscicapa dauurica [latin]   1-2 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no