Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brungerygone [norsk]    Brown Gerygone [engelsk]   Gerygone mouki E [latin]   4-5 Mt. Lewis 13.11. og 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no