Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunhodespurv [norsk]    Red-headed Bunting [engelsk]   Emberiza bruniceps [latin]   Tre ind. ble sett noen få km før ankomst til Bund Baretha 23.2. Arten kan være temmelig vanlig senere på våren, da de trekker forbi i stort antall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no