Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunkroneparula [norsk]    Rufous-capped Warbler [engelsk]   Basileuterus rufifrons [latin]   10 Santa Rosa 26/2, 2 San Luis Valley 9/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no