Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Brunpelikan [norsk]    Brown Pelican [engelsk]   Pelecanus occidentalis [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunpelikan [norsk]    Brown Pelican [engelsk]   Pelecanus occidentalis [latin]   Flere Golfito 23/3, mange str Golfito-Carara 23/3, mange Carara/Tárcoles 24/2, tallrik Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no