Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunpiha [norsk]    Rufous Piha [engelsk]   Lipaugus unirufus [latin]   1 La Selva 1/3, 2 Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no