Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunsørgetyrann [norsk]    Rufous Mourner [engelsk]   Rhytipterna holerythra [latin]   1 Golfito skogsvei 22/2, 1 La Selva 1/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no