Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunstrupedovendyr [norsk]    Brown-throated Sloth [engelsk]   Bradypus variegatus [latin]   1 La Selva 1/3, 2 ad + 1 juv str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no