Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brunvingeparakitt [norsk]    Orange-chinned Parakeet [engelsk]   Brotogeris jugularis [latin]   5 Las Cruces 21/2, 2 La Selva 6/3, 5 Lagarto 7/3, 3 ss 8/3, 15 Carara 11/3, 2 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no