Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Brush Bronzewing [engelsk]    Krattglansdue [norsk]   Phaps elegans [latin]   Spredt Wilsons Prom 5. og 6.12., 1 Shallow Inlet 7.12. og 1 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no