Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bruskfisker [norsk]    Chondrichthyes [latin]   Klasse III (bl.a. havmus, seks- og syvgjellete haier, gråhaier, håer, ekte skater/rokker)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag