Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bruttomargin [norsk]    Bruttoresultat delt på omsetning.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge